Waterhergebruik

Oplossingen die het gebruik van gezuiverd afvalwater voor nuttige doeleinden mogelijk maken.
Water reuse hero banner

 

Afvalwater neemt voortdurend in volume toe door de toename van het huishoudelijke en industriële verbruik. De hoge kosten van watertransport en waterschaarste, maken het onderwerp waterhergebruik en afvalwaterrecycling steeds belangrijker.

 

Waterhergebruik is het gebruik van gezuiverd afvalwater voor andere nuttige doeleinden dan het oorspronkelijke gebruik, zoals voor koelsystemen, boilers, proceswater, irrigatie, reiniging of de aanvulling van grondwater.

Zowel huishoudens als de industrie verbruiken dagelijks grote hoeveelheden water en produceren grote hoeveelheden afvalwater. Hergebruik is een duurzame oplossing om het waterverbruik te optimaliseren en te verminderen en om waterschaarste aan te pakken.
De regelgeving met betrekking tot het hergebruik van water is streng en verschilt van land tot land. Toepassingen kunnen zijn:

 • Koeling van faciliteiten.
 • Water voor ketels.
 • Water voor industriële verwerking.
 • Agrarische irrigatie.
 • Besproeiing van groene ruimten en golfbanen.
 • Opslaan en hergebruiken van grondwater en zoutindringingsbarrières in kustgemeenten.
 • Openbare fonteinen en straatreiniging.

Waterhergebruik is nu een belangrijke thema om verbruik te optimaliseren, kosten te verlagen en een oplossing tegen waterschaarste. Het hergebruik van water in industriële processen helpt bedrijven ook geld te besparen en de kosten van afvalverwerking te minimaliseren.
Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn om te zetten in bioraffinaderijen die zowel energie als waardevolle bijproducten zoals biopolymeren produceren. Met onze zuiveringstechnologieën produceren overheden:

 • Herbruikbaar water.
 • Meststoffen.
 • voedingsstoffen.
 • Thermische energie.

Door waterhergebruik onttrekt u minder water uit de natuurlijke omgeving en bespaart u kosten.
Hergebruik gaat watertekorten tegen. Het zorgt voor een constante en betrouwbare waterbron waar nodig. 

Hoe Veolia klanten helpt hun waterhergebruik te vergroten 

 

In de meeste industrieën, zoals micro-elektronica, pulp en papier, energie, voedsel en drank en olie en gas, vormen de grote hoeveelheden water een aanzienlijke kostenpost. Op basis van onze wereldwijde ervaring in het beheer van industriële waterkringlopen, ontwikkelden we standaardoplossingen voor waterrecycling en -hergebruik.

Klanten ondersteunen bij het implementeren van duurzame oplossingen voor waterhergebruik

AUSTRALIË
EEN GOUDMIJN OP EEN DUURZAME MANIER LATEN WERKEN

De goudmijn van Fosterville (Australië) kende een aanzienlijke toename van de goudproductie als gevolg van exploratie in 2018. De klant wilde een waterzuiveringsinstallatie implementeren om het mijnwater te behandelen en opnieuw te gebruiken in het proceswatercircuit. 
Veolia Water Technologies ontwierp en leverde een omgekeerde osmose-oplossing, die hoogwaardig behandeld water levert voor hergebruik, de duurzaamheid van de mijn verbetert en de klant in staat stelt te blijven voldoen aan de licentievoorwaarden.

ITALIË
DE BELANGRIJKSTE AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE VAN MILAAN HERGEBRUIKT WATER VOOR DE LANDBOUW

Een van de grootste fabrieken in Europa behandelt afvalwater "niet alleen volgens de milieurichtlijnen, maar ook om het water circulair te gebruiken", legt Francesca Pizza uit, procesmanager bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nosedo. Dit uitdagende project hergebruikt tot 60% tot 70% van het afvalwater voor agrarische doeleinden. 
We helpen onze klant het hele afvalwatersysteem te optimaliseren door de werking van het rioleringssysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie te integreren, het energieverbruik en het chemicaliënverbruik te besparen en de hydraulische capaciteit te vergroten.

Afvalwater hergebruiken: een cruciale kwestie

Afvalwater neemt voortdurend in volume toe door de toename van het huishoudelijk en industrieel waterverbruik. De hoge kosten van watertransport en nieuwe milieuproblemen maken het onderwerp waterhergebruik en afvalwaterrecycling steeds belangrijker.
Dit afvalwater is vervuild door organische verbindingen, bacteriën en andere schadelijke elementen. Toch vormt het nu een volledig herwinbare hulpbron dankzij de vooruitgang van recyclingtechnieken. We ontwikkelden een breed scala aan innovatieve oplossingen om de milieu-impact van waterverbruik te verbeteren.

Stoomcondensaatterugwinning en retour

Condensaat is zeer zuiver water met een hoog warmtegehalte. Zelfs de kleinste teruggewonnen hoeveelheid is vaak economisch lonend, wat zeer op prijs wordt gesteld in zowel gemeentelijke als industriële toepassingen.
Hergebruik van condensaat minimaliseert de behoefte aan extra, koud suppletiewater dat op een kostbare manier behandeld en verwarmd dient te worden. Condensaat terugvoeren naar de ketelvoedingstank, vermindert de noodzaak voor het spuien van de ketel. Dit bespaart geld doordat er minder energie verloren gaat tijdens het spuiproces.

Condensaat is een potentieel waardevolle hulpbron omdat het zeer zuiver is, vrijwel geen totaal opgeloste vaste stoffen bevat en een hoog warmtegehalte heeft.
De zuiverheid en afwezigheid van opgeloste vaste stoffen maken condensaat ideaal als ketelvoedingswater.

Hands on crops. Water reuse used for agriculture irrigation.

 

Ontdek onze oplossingen voor waterhergebruik

Waterhergebruik vindt doorgaans plaats door verschillende processen of technologieën te combineren, zoals biologische of fysisch-chemische behandeling, clarificatie, zwaartekracht en/of membraanfiltratie, verdamping, desinfectie, demineralisatie en geavanceerde oxidatie.
Met onze standaardprocessen en -technologieën bouwen we lijnen voor waterhergebruik die zijn afgestemd op de doelstelling van elke klant en die voldoen aan de vereiste voorschriften van elke toepassing.

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor waterhergebruik?

 

Veel bedrijven vinden het steeds moeilijker om duurzaamheidsdoelstellingen voor water te halen. Lokale operators hebben de steun nodig van wereldwijde waterbehandelingsspecialisten om het waterverbruik te verminderen door toepassingen te optimaliseren, in-process water te hergebruiken en geavanceerde tertiaire behandelingen toe te passen om hergebruik van afvalwater mogelijk te maken. Digitale diensten spelen ook een sleutelrol door de operationele flexibiliteit en efficiëntie. Voor veel bedrijven gaan waterhergebruik en -recycling projecten veel verder dan een vermelding in het jaarverslag en zijn ze zelfs essentieel voor de levensvatbaarheid op lange termijn.

Robert Koch picture

Robert KOCH

Manager Industrial Applications

Veolia Technologies & Contracting - Design Centre

LinkedIn profiel

Meer diensten voor waterhergebruik

Een combinatie van digitale tools en Veolia-expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over hergebruik van water

Wat is het verschil tussen waterhergebruik en waterrecycling?

 • Waterrecycling is bedoeld voor hetzelfde gebruik. Het effluent wordt behandeld en teruggeleid naar dezelfde kringloop. Het is ook toe te passen voor behandeld afvalwater dat opnieuw wordt gebruikt in het proces.
 • Waterhergebruik is het gebruik van gezuiverd afvalwater voor andere nuttige doeleinden dan het oorspronkelijke gebruik, zoals koelsystemen, boilers, proceswater, irrigatie, reiniging of het aanvullen van grondwater.

Welke factoren zijn van invloed op de keuze van waterbehandelingstechnologieën voor het recyclen van water?

Vier belangrijke factoren zijn van invloed op de keuze van de behandelingslijn voor het recyclen van water binnen de industrie:

 1. De kwaliteit van het te behandelen afvalwater.
 2. De toepassing waarvoor het gerecyclede water wordt gebruikt.
 3. De configuratie van de industriële site.
 4. Lokale wettelijke vereisten.

Wat zijn de waterkwaliteitseisen voor hergebruik van water binnen de industrie?

Kwaliteitseisen variëren voor verschillende toepassingen en industrieën. Maar er zijn algemene regels voor industrieel water, koelwater, proceswater en ketelvoedingswater.

Technische bronnen

Hieronder vindt u relevante informatie. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op.

 

Referenties

Auto

General Motors Cactus-fabriek in San Luis Potosi, Mexico

 • Zero Liquid Discharge-procesontwerp, basistechniek en levering van apparatuur.
 • Water van hoge kwaliteit voor hergebruik.
 • Hoge terugwinningsgraad met laag afvalvolume (converteer 90% van het tertiaire afvalwater in herbruikbaar water).

 

Voedselproductie

Nestlé, Mexico (Video)

 

Farmaceutische productie

Zimmer Orthopaedics manufacturing, Ierland 
Pfizer, Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork