Veolia Wereldwijd

Veolia helpt steden en bedrijven over de hele wereld om hun bronnen te beheren, optimaliseren en benutten. Veolia biedt een scala aan oplossingen gerelateerd aan water, energie en materialen – met een focus op afvalherstel – om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren. 

De 169.000 medewerkers van Veolia hebben de taak om rechtstreeks bij te dragen aan de duurzaamheidsprestaties van klanten in de publieke en private sector, waardoor deze hun ontwikkelingen kunnen voortzetten en tegelijkertijd het milieu kunnen beschermen. 
 Daarom ontwerpt en gebruikt Veolia specialistische oplossingen voor het leveren, beschermen en aanvullen van bronnen. Tegelijkertijd vergroot Veolia de efficiëntie van deze bronnen vanuit een ecologisch, economisch en sociaal standpunt. Deze initiatieven maken deel uit van Veolia’s lopende campagne om de wereld te helpen. 
 

Bedrijfscijfers 2022

€25.125 billion in revenue

3 businesses activity: 
Water, Waste  & Energy

168,800 employees
around the world

Water 

 • 96 miljoen mensen drinkwater geleverd 
 • 62 miljoen mensen verbonden met afvalwatersystemen 
 • 4.177 drinkwaterproductie-installaties beheerd 
 • 2.291 afvalwaterzuiveringsinstallaties beheerd
   
Energy

Energie

 • 595 lokale verwarmings- en koelnetwerken  
 • 45 miljoen MWh geproduceerd 
 • 40.210 thermische installaties beheerd 
 • 2.291 industriële faciliteiten beheerd 
   
Waste management

Milieudiensten 

 • Vuilnisophaaldiensten voor meer dan 40 miljoen mensen voor lokale autoriteiten 
 • 737.977 zakelijke klanten
 • 47 miljoen ton afval teruggewonnen als materialen en energie 
 • 579 behandelingsinstallaties geëxploiteerd 

7 GROEIMARKTEN 

Veolia heeft 7 belangrijke groeimarkten geïdentificeerd die sectoren vertegenwoordigen met een aanzienlijk potentieel voor nieuwe inkomsten, waarbij de druk op hulpbronnen de groeiende vraag naar zeer gespecialiseerde expertise stimuleert. Deze sectoren openen nieuwe kansen voor milieudiensten waarin Veolia al benchmarkoplossingen biedt: 

 • De circulaire economie, om het probleem van afnemende grondstoffen, water en energiebronnen aan te pakken. 
 • Innovatieve oplossingen om het leven in steden en gerelateerde diensten te verbeteren. 
 • Behandelen van moeilijke vervuilingen, zoals giftig afval, zuiveringsslib en verontreinigd afvalwater. 
 • Ontmantelen van booreilanden, schepen, vliegtuigen en kerncentrales. 
 • De voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie, die ervoor zorgen dat wordt voldaan aan strenge normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit. 
 • Mijn-, metaal- en elektriciteitsindustrie, waarvoor omvangrijke bronnen nodig zijn. 
 • De olie-, gas- en chemische industrie, beheerst door steeds strengere milieunormen.