Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke gegevens

Veolia Water Solutions & Technologies verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres enz.) die hem via de website worden toegezonden, in het bijzonder door middel van het contactformulier om te reageren op verzoeken om informatie.

De gegevens worden verwerkt door Veolia Water Solutions & Technologies. De gegevens worden gehost door een externe hostingprovider die een onderaannemer is van Veolia Water Solutions & Technologies in de Europese Unie en de gegevens bewaard zolang als nodig is om het verzoek te verwerken.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hier ons privacybeleid raadplegen.

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens*, hebt u het recht om de verwerking, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verzetten en te beperken door het sturen van:
 

  • ofwel een e-mail naar het volgende adres: [email protected];
  • of een post naar het volgende adres:

Veolia Water Solutions & Technologies
Website manager: Séverine Le Bideau
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice
Frankrijk

Als u problemen ondervindt bij het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt u een claim sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Veolia Water Solutions & Technologies per post op het volgende adres:
Veolia Water Solutions & Technologies
Data Protection Officer
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice
Frankrijk

Of door te mailen naar [email protected]. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

*gewijzigde wet nr. 78-17 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en individuele vrijheid van 6 januari 1978, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. (EU) 2016/679 of 27 April 2016

  • om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben,
  • om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens die op hen betrekking hebben voor wervingsdoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, door Veolia Water Solutions & Technologies, zijn commerciële partners of enige verantwoordelijke voor een verdere gegevensverwerking; dit recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking wordt rechtstreeks uitgeoefend op Veolia Water Solutions & Technologies, die zich ertoe verbindt om dergelijk verzet door te geven aan zijn contractuele partners waaraan het uiteindelijk de betrokken persoonsgegevens had doorgegeven;
  • om de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, hier Veolia Water Solutions & Technologies, te vragen om (i) bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben deel uitmaken van de verwerking; (ii) informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt; (iii) mededeling, in een toegankelijke vorm, van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, evenals alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
  • om, op grond van rectificatie, te eisen dat de dossierbeheerder persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verlopen zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of de opslag verboden, indien van toepassing.

 
Verzameling van statistische informatie van de browser ("Cookies")

Veolia Water Solutions & Technologies wil de gebruikers erop wijzen dat bepaalde informatie die niet bestaat uit persoonlijke gegevens of gegevens die het mogelijk maken om ze te identificeren, kan worden geregistreerd door haar servers (gebruikte browser, IP-adres ...).
Cookies worden waarschijnlijk automatisch geïmplementeerd in de browser van de gebruikers van de site. Deze cookies zijn kleine informatiebestanden die gegevens vastleggen met betrekking tot het browsen van gebruikers op de site (geraadpleegde pagina's, datum en tijd enz.) Om met name de toegang tot de site te vergemakkelijken en waartoe Veolia Water Solutions & Technologies mogelijk toegang heeft.
De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar staan internetgebruikers toe cookies te weigeren door de voorkeuren van hun browser te wijzigen.
Gebruikers erkennen en aanvaarden echter dat als ze hun browser hebben ingesteld om cookies te weigeren, bepaalde aspecten van de site mogelijk niet normaal werken.
Voor meer informatie over de kwestie worden gebruikers uitgenodigd om de website van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL)) te raadplegen.