Slibbehandeling

Slibvalorisatie: uw middelen beter benutten
Sludge valorization: making better use of your resources

 

We ondersteunen alle publieke en industriële belanghebbenden bij het beheer van biosolids, een economisch en milieuprobleem.    
Wij leveren geavanceerde technologie en duurzame oplossingen voor slibbehandeling, waaronder producten voor slibverwerking, geavanceerde anaerobe vergisting en biogasinstallatietechnologie. 

 

Slib is de halfvaste stof die wordt geproduceerd uit verschillende industriële processen, meestal waterbehandeling, afvalwaterzuivering en rioolwaterzuivering. Slibbehandeling verwijst naar de reeks processen die potentiële gezondheidsrisico's verminderen of wegnemen, water uit slib verwijderen en het gewicht en volume verminderen, waardoor verwijderingskosten lager zijn. Slibbehandelingsprocessen zijn bedoeld om risico's voor het milieu te vermijden, met respect voor de waterkringloop.

De behandeling van industrieel en huishoudelijk afvalwater, dat slib produceert, is een centraal thema voor de openbare veiligheid en het milieu.

Effectieve behandeling van slib levert tastbare voordelen op:

  • Slibvolumes verminderen.
  • Water is terug te winnen voor hergebruik.
  • Gezondheidsrisico's verbonden aan slib verminderen of verdwijnen.
  • De aanmaak van landbouwmest is mogelijk.
  • De kosten voor het afvoeren van slib verminderen.

We ontwikkelen oplossingen die voldoen aan strikte specificaties:

PRODUCTIVITY picto

Geoptimaliseerde waardering van het resterende slib.

LICENCE TO OPERATE picto

Kwaliteitsnormen voor afvalwater en slib.

ENVIRONMENT picto

Absolute naleving van milieunormen.

Slibvalorisatie: maak beter gebruik van uw middelen

De beperkingen van gisteren zijn de kansen van vandaag: slib dat op natuurlijke wijze is gegenereerd door afvalwaterzuiveringsinstallaties is een waardevol bezit. Het toepassen van de juiste behandeling van slib en afvalwater draagt direct bij aan het verlagen van de bedrijfskosten van waterzuiverings- en behandelingsinstallaties. Hierdoor ontstaat een economische afzet voor een deel van het bioafval dat vrijkomt bij desintegratie- en bezinkingsprocessen.
 Bewezen processen zoals anaërobe vergisting, thermische hydrolyse, co-vergisting of thermische droging maken het mogelijk slib om te zetten in een waardevolle energiebron, waarbij het gebruik varieert naargelang de energieprijzen van het land. In Duitsland bijvoorbeeld verbruiken slibproducerende afvalwaterzuiveringsinstallaties vaak de energie die ze produceren. In Frankrijk voeren fabrieken, zoals die gebouwd in Cagnes-sur-Mer, de geproduceerde groene energie terug naar het net, terwijl in het VK slib wordt verzameld van meerdere locaties en verwerkt in grote vergisters, waarbij de energie wordt verkocht op de markt.
 Slib ziet men ook steeds vaker als een bron van waardevolle bijproducten en landbouwkundige ingrediënten, zoals fosfor gewonnen uit struviet.

Sludge management picto 2

Het gebruik van methanisering om slib te stabiliseren biedt de mogelijkheid om een grote hoeveelheid biogas te produceren. 

Drinking water plant

 

Een betrouwbare partner voor slibbehandeling

FRANKRIJK
DE INVLOED OP HET MILIEU IN NOORD-FRANKRIJK VERMINDEREN

Het vervangen van een decennia oude afvalwaterzuiveringsinstallatie in het centrum van een dichtbevolkte Europese metropool is geen klus voor bangeriken. Maar dat is precies wat een door Veolia geleid consortium deed met de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie van Lille Métropole, die een van 's werelds grootste geïntegreerde actiefslibinstallaties met vaste film omvat.

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor slibbehandeling?

 

Omdat het de vervuiling concentreert, wordt zuiveringsslib heel vaak als hinderlijk beschouwd, ondanks de voordelen die het oplevert. We hebben de expertise en de technologieën om afvalwaterzuiveringsinstallaties te optimaliseren en te voldoen aan de specifieke behoeften van elke klant. Of het nu voor verwijdering of terugwinning geldt, we moeten dit afval omzetten in een hulpbron.

Germain BREDIN photo

Germain BREDIN

Sludge Expert
Veolia Water Technologies

LinkedIn profiel

Meer diensten voor slibbehandeling

Een combinatie van digitale tools en Veolia-expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over slibbehandeling

Ik heb zorgen over de regelgeving en een mogelijk verbod op landtoepassing voor slib. Welke oplossing kan ik invoeren?

De vernietiging van slib door verbranding lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Hydrothermische oxidatie, of HTO, is een andere speciale oplossing voor het verwijderen van slib. Slib is zo te reduceren tot een minerale fractie, zonder rookpluimen of het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer.
Door droging of elektro-dehydratatie is een hoge droogheidsgraad te bereiken. Zo is het slib energetisch vergelijkbaar met huishoudelijk afval, waardoor het gemakkelijker af te voeren is in bestaande energieterugwinningsinstallaties.

Mijn installatie is niet uitgerust met een vergister. Ik ben bang dat de kwaliteit van mijn behandeld water achteruitgaat vanwege de vervuilende belasting die wordt veroorzaakt door de retouren aan het hoofd van de uitdroging van vergist slib. Wat kan ik

Bij de vergisting van slib wordt de stikstof in het slib omgezet in NH4, dat bij de verdroging terugkeert naar de kop van de installatie. Een bestaande installatie kan deze extra vuilvracht mogelijk niet dragen. Sommige processen, zoals Anita Mox aangeboden door Veolia Water Technologies, verminderen deze extra vervuiling met 80% met een lager elektriciteitsverbruik en zonder methanolverbruik. Dankzij de vaste kweek van ANAMOX-bacteriën wordt het O2-verbruik om deze vervuiling te behandelen met 60% verminderd. De bestaande installatie profiteert van de vermindering en terugwinning van slib tot biomethaan door een vergistingssysteem te installeren.

Technische bronnen

Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op.