Overheid

Wij bieden oplossingen voor het ontwerpen, leveren, onderhouden en upgraden van drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties voor overheidsinstanties.

Waterzuiveringen vereisen betrouwbare en veilige processen die ervoor zorgen dat gemeenschappen profiteren van een constante kwaliteit. Veolia Water Technologies speelt met marktleidende technologieën en processen in op de uiteenlopende waterbehandelingsbehoeften van overheidsinstanties over de hele wereld.

Milieu en regelgeving: uitdagingen voor de overheidssector

Rechtstreekse koppeling aan de menselijke gezondheid en de impact op het milieu.

Wisselende voorwaarden en strikte regelgeving.

Het behouden van lokale ecosystemen.

Energie-intensieve inzameling, verwerking en distributie.

 Hoe Veolia overheidsinstanties helpt

We stemmen ons aanbod af op uw project; van het installeren van individuele technische oplossingen of verpakte installaties tot complexe projecten. Ons doel is om duurzame en innovatieve oplossingen te ontwikkelen met een balans tussen een kosteneffectieve technologie en de bescherming van het milieu.

Naast traditionele behandelingsprocessen beschikken we over gepatenteerde technologische oplossingen voor de behandeling van water, afvalwater, biologische vaste stoffen, slib en geur. Deze technologieën helpen u te voldoen aan de steeds strengere milieuvoorschriften, bijvoorbeeld voor fosforverwijdering.

Municipality, view from sky of a city with high buildings and large avenues.

Samen met onze klanten spelen we in op de verwachtingen van belanghebbenden met duurzame oplossingen die bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Of het gaat over schaarse waterbronnen, gezondheidsproblemen of het voldoen aan strikte milieuregelgeving; overheidsinstanties over de hele wereld vertrouwen op onze waterbehandeling expertise.

Ons wereldwijde netwerk biedt lokale experts met kennis en ondersteuning waarmee we diensten met toegevoegde waarde leveren - aangepast aan de unieke vereisten van elke locatie. Onze diensten omvatten het ontwerpen, leveren, exploiteren, onderhouden en upgraden van water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en -systemen van overheden.

Aanpasbare oplossingen voor alle overheden

Wereldleider in drinkwateroplossingen

Man drinking a glass of water from the tap - municipal drinking water treatment.Onze drinkwatertechnologieën zijn gebaseerd op meer dan een eeuw ervaring en we verbeteren ze voortdurend samen met onze klanten. Wij ontwerpen en ontwikkelen behandelingen die de veiligheid van drinkwater garanderen. Door gebruik te maken van state-of-the-art technologieën, optimaliseren we de watercyclus terwijl we de ecologische-footprint beperken en de impact op watervoorraden verminderen.

Dienstverlening op maat voor afvalwaterzuivering van overheden

Three men from the staff, wearing uniforms and helmets, walking next to each other in a wastewater treatment plant, near water reservoir.

Onze knowhow op het gebied van rioolwaterzuivering is een van de belangrijkste pijlers. Hiermee ondersteunen we overheden met duurzame doelstellingen.

We ontwikkelen consequent innovatieve en duurzame oplossingen om grondstoffen terug te winnen en te optimaliseren. Onze robuuste, efficiënte en veerkrachtige technologieën transformeren vitale grondstoffen in schoon water, schone energie en waardevolle eindproducten.

Het is geen afvalwater. Het is grondstoffenwater.

Onze initiatieven op het gebied van water- en CO2-footprint helpen klanten hun impact op het milieu te verminderen en grondstoffen te winnen. We ontwikkelen technologieën die grondstoffen terugwinnen en water herbruikbaar maakt.

Onze robuuste, kosteneffectieve en compacte technologieën zijn niet alleen geschikt voor nieuwe fabrieken, maar ook voor upgrades van verouderde fabrieken. Met een groeiende demografie en veranderende regelgeving passen onze oplossingen in bestaande ruimtes, zonder dat er uitbreiding nodig is en zijn ze te implementeren in bestaande processen.

Ontdek onze duurzame ontwikkelingsverplichtingen naar de planeet en die van onze klanten met verschillende projecten over de hele wereld. Dit in overeenstemming met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
 

librecycling: maak beter gebruik van uw grondstoffen

De behandeling van huishoudelijk afvalwater is een centraal thema voor de openbare veiligheid en het milieu. Slibbehandelingsprocessen vermijden risico's voor het milieu en respecteren de waterkringloop.

De beperkingen van gisteren zijn de kansen van vandaag: slib dat op natuurlijke wijze is gegenereerd door afvalwaterzuivering is een waardevol bezit. We ondersteunen onze klanten bij het beheer van bio-vaste stoffen: zowel een economisch als een milieuprobleem.

Ontdek hoe u afvalwater hergebruikt, recyclet en benut, zoals bij het omzetten van slib in biogas.
 

StormwaterbeheerEen gemengde riooloverstort kan deeltjesvormig en oplosbaar afval van huishoudelijk afvalwater, industrieel en commercieel afvalwater bevatten. Deze afvalproducten omvatten zwevende stoffen, bacteriën, virussen, nutriënten, giftige verontreinigende stoffen, olie, vet en puin. Dit brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor de kwaliteit van het water, de volksgezondheid en het waterleven.

Wij bieden oplossingen voor overheden en industrieën om overstorten van afvalwater, die giftig zijn voor het milieu, te beheersen en te beperken.
Ons gepatenteerde Actiflo® proces is bijzonder goed geschikt voor de snelle zuivering en verwijdering van totale zwevende stoffen en biochemische zuurstof tijdens natte weersomstandigheden. De prestaties bij lozingen tijdens regenachtig weer zijn aangetoond in talrijke installaties over de hele wereld.

Grondwatersanering

Veolia Water Technologies is ervaren op het gebied van bodem- en grondwatersanering. Meer dan 100 klanten in 10 landen profiteren van onze technologieën, waardoor de waterkwaliteit verbetert en verontreiniging wordt voorkomen.
 
Opruiming Agent Orange in Da Nang (Vietnam)
Behandeling bodemverontreiniging Vietnamoorlog

PFAS verwijdering

Wheel describing 8 sources of PFAS: - non-stick cookware -stain resistance product - photography - firefighting foams - fast food packaging - pesticides - paints - shampoo

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn antropogene chemicaliën die gefluoreerde koolstoffen bevatten met een geladen functionele groep (carbonzuur of sulfonzuur) die resistent zijn tegen afbraak.
 
We bieden verschillende PFAS behandelings- en managementdiensten aan voor:
 

 • Grondwater
 • Oppervlaktewater
 • Afvalwater
 • Bio-vaste stoffen
 • Percolaat van stortplaatsen
 • Industriële lozingen
   

We dragen ook bij aan de gemeenschap door lokale werkgelegenheid te bevorderen en door een betrokken maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Zo ondersteunen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en stimuleren we meer waterbewustzijn.

Overheden die Veolia vertrouwen

Energiepositieve afvalwaterzuiveringsinstallatie
FRANKRIJK
OTV, de dochteronderneming van Veolia Water Technologies, begon in 2017 met de bouw van het afvalwaterstation in Cagnes-sur-Mer.

Naast de architecturale uitdagingen realiseerde OTV Frankrijk's eerste energiepositieve afvalwaterzuiveringsinstallatie met hoogwaardige installaties die in overeenstemming zijn met de Europese normen.
 
Vandaag de dag zuivert de installatie het afvalwater van 160.000 inwoners en produceert het meer energie dan het verbruikt.

Ontdek onze waterbehandelingstechnologieën voor overheden

Met een toegang tot geavanceerde waterbehandelingstechnologieën voor overheidsinstanties en best practices over de hele wereld, bieden we kosteneffectieve, creatieve oplossingen die gebruikmaken van innovaties, zoals slimme sensoren en software om de operationele prestaties te optimaliseren.

 

Succesvolle projecten beginnen met het begrijpen van de doelstellingen en behoeften van de klant. We gebruiken gevestigde en innovatieve water- en afvalwaterbehandelingstechnologieën in combinatie met onze ervaring om effectieve behandelingsoplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de doelstellingen en behoeften van overheidsinstanties. In samenwerking met een netwerk van bewezen partners zijn wij in staat om maatwerkoplossingen te bieden die specifiek zijn toegesneden op elke toepassing. Onze ervaring en kennis komt ook van pas na de levering bij het inbedrijfstellen en de prestatietests. Daarnaast bieden we uitgebreide servicecontracten, vervangingsonderdelen en chemicaliën voor waterbehandeling.

Jeffrey J. Mocock photo

 

Jeffrey J. Mocock

Vice President of Engineering
Veolia Water Technologies North America - Municipal

 

LinkedIn profiel

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor chemische industrie?

 

 

Meer diensten voor onze overheidsklanten  

Een combinatie van digitale tools en Veolia expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.
Verhuurmiddelen om uw activiteiten 24/7 te ondersteunen en bij te staan voor tijdelijke en langdurige waterbehandelingsbehoeften.

FAQ over wateroplossingen voor overheden

Hoe wordt water behandeld om het drinkbaar te maken?

Afhankelijk van de kwaliteit en de oorsprong van het ongezuiverde water zijn er verschillende soorten behandeling mogelijk:

 • De behandeling van oppervlaktewater omvat in het algemeen ten minste filtratie om zwevende stoffen te verwijderen, gevolgd door desinfectie om verschillende pathogenen zoals parasieten en virussen te elimineren. Het water moet mogelijk vóór de filtratie geklaard zijn als de concentratie aan vaste stoffen hoog is of te veel varieert, of als het andere verontreinigende stoffen zoals organisch materiaal bevat.
 • Grondwater dat metalen bevat moet mogelijk worden geoxideerd, gevolgd door filtratie.
 • Zeewater moet, naast de clarificatie- en filtratiestappen, behandeld worden met omgekeerde osmose om zouten en opgeloste verbindingen te verwijderen.
 • Opkomende verontreinigingen (farmaceutica, microverontreinigingen, enz.), pesticiden en PFAS/PFOS vereisen geavanceerde behandelingen - bijvoorbeeld adsorptie.

Wat zijn de stappen voor afvalwaterbehandeling voor overheidsinstanties?

Afvalwater van overheidsinstanties wordt eerst gescreend om grove vaste stoffen en drijvende materialen te verwijderen. Zand en vet worden vervolgens verwijderd om downstream installaties te beschermen. De primaire behandeling, inclusief bezinking of filtratie, verwijdert de meeste vaste stoffen. Het behandelde water loopt vervolgens naar een biologische behandelingsfase, die de opgeloste organische verontreinigende stoffen, koolstof, stikstof en fosfor, aantast. Een tertiaire behandelingsstap is nodig om de verwijdering van de resterende vaste stoffen en fosfor en, afhankelijk van de geldende regelgeving, opkomende microverontreinigingen (farmaceutica, hormonen, enz.) te verfijnen. Ten slotte wordt het water gedesinfecteerd, vaak met behulp van ultraviolette stralingssystemen.

Het slib dat door de verschillende afvalwaterzuiveringsstappen gegenereerd is, wordt naar de slibbehandelingsketen gestuurd voor terugwinning en valorisatie.

 

Hoe wordt afvalwater hergebruikt?

Klimaatverandering verergert waterschaarste waardoor waterhergebruik noodzakelijk is. Afvalwater is voor allerlei doeleinden te hergebruiken, zoals irrigatie, zowel in een stedelijke context (golfbanen, parken, enz.) als in de landbouw, grondwateraanvulling, industrieel gebruik en zelfs drinkwaterproductie.

Er is geen specifieke technologie die hergebruik van water mogelijk maakt: waterhergebruik is te realiseren door verschillende processen of technologieën te combineren, zoals een biologische of fysisch-chemische behandeling, clarificatie, zwaartekracht- en/of membraanfiltratie, verdamping en desinfectie.

Hoe is zuiveringsslib te behandelen?

Afhankelijk van de lokale economische en regelgevende kaders zijn er verschillende behandelingsprocessen voor zuiveringsslib. Meestal wordt het slib eerst gedecanteerd en ingedikt om water te verwijderen en het volume te verminderen. Een daaropvolgende vergistingsstap maakt een extra volumevermindering mogelijk door een anaërobe biologische behandeling toe te passen. Deze stap produceert biogas dat vervolgens wordt gezuiverd om als hernieuwbare energie in het aardgasnet te injecteren. Het vaste afval van de vergister, het digestaat, wordt gedroogd om te verwerken in landbouwcompost. Hierdoor komt de koolstof weer in de bodem terecht. Thermisch oxideren is ook mogelijk; dit genereert groene elektriciteit en inerte as.