Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie

Momenteel is de wereldwijde consumptie en productie - een motor van de wereldeconomie - sterk afhankelijk van de natuurlijke wereld en haar hulpbronnen. Als dit zo doorgaat, zal het vernietigende gevolgen hebben voor de planeet. Doelstelling 12 moedigt grote bedrijven aan om duurzame oplossingen in de praktijk toe te passen en duurzaamheidsprestaties te integreren in hun rapporteringscyclus. Hiermee worden natuurlijke hulpbronnen beter beheerd. 

Objectif 12 : Consommation et production responsables

“Als we een economie opbouwen die dingen zou gebruiken in plaats van verbruiken, kunnen we een toekomst opbouwen.”

Dame Ellen MacArthur
The Ellen MacArthur Foundation.

Elk jaar wordt 1,3 miljard ton voedsel verspild, terwijl bijna 2 miljard mensen honger lijden of ondervoed zijn. - World Vision


Bij Veolia Water Technologies creëren we technologieën voor duurzame ontwikkeling. We richten ons op het zo lang mogelijk in stand houden van watervoorraden door energie-efficiëntie te verbeteren en efficiënte waterbehandelingsoplossingen te bieden. Dit vermindert de algehele ecologische impact van de productieprocessen van onze klanten en zorgt voor een verantwoord waterverbruik.


 Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.

 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!