DOELSTELLING 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

"Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen", is het doel van doelstelling 6. Een van de acht doelstellingen is om de efficiëntie van het watergebruik in alle bedrijfstakken aanzienlijk te verhogen. Door te zorgen voor duurzame onttrekkingen en zoetwatervoorziening wordt waterschaarste aangepakt en is er minder leed.

Objectif 6 : Eau propre et assainissement

“Afvalwater kan niet langer als afval worden beschouwd. Tegenwoordig wordt slechts 2% van het afvalwater dat in de wereld wordt geproduceerd hergebruikt. Er is nog veel ruimte voor verbetering!”
Antoine Frérot
Voorzitter en CEO van Veolia


Wij zijn de experts op het gebied van waterbehandeling en -technologie van Veolia Group, de wereldleider in geoptimaliseerd beheer van hulpbronnen. Dit betekent dat het leveren van veilig, schoon drinkwater en milieubewuste afvalwaterzuiveringsoplossingen de kern vormen van alles wat we doen.


Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.
 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!