DOELSTELLING 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

"Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen", is het doel van doelstelling 6. Een van de acht doelstellingen is om de efficiëntie van het watergebruik in alle bedrijfstakken aanzienlijk te verhogen. Door te zorgen voor duurzame onttrekkingen en zoetwatervoorziening wordt waterschaarste aangepakt en is er minder leed.

Objectif 6 : Eau propre et assainissement

De industrie is een van de belangrijkste watergebruikers in Europa en vertegenwoordigt ongeveer 40% van de totale wateronttrekkingen. Bovendien is slechts 60% van het industriële afvalwater gezuiverd voordat het in het milieu wordt geloosd.

“Afvalwater kan niet langer als afval worden beschouwd. Tegenwoordig wordt slechts 2% van het afvalwater dat in de wereld wordt geproduceerd hergebruikt. Er is nog veel ruimte voor verbetering!”
Antoine Frérot
Voorzitter en CEO van Veolia


Wij zijn de experts op het gebied van waterbehandeling en -technologie van Veolia Group, de wereldleider in geoptimaliseerd beheer van hulpbronnen. Dit betekent dat het leveren van veilig, schoon drinkwater en milieubewuste afvalwaterzuiveringsoplossingen de kern vormen van alles wat we doen.

Herstel van schoon, veilig drinkwater na een storm van categorie 5

Photo credit: CAPA

In september 2017 werden de Caribische eilanden Saint-Martin en Saint-Barthelemy verpletterd door de orkaan Irma. De orkaan veroorzaakte wijdverbreide verwoestingen. Huizen werden met de grond gelijk gemaakt, boten slingerden aan land en elektriciteits- en watervoorraden werden vernietigd.

Omdat grondwater op beide eilanden ontbreekt, waren de twee ontziltingsinstallaties van SIDEM - een dochteronderneming van Veolia Water Technologies - de enige manier om drinkwater te produceren.

De faciliteit in Saint-Barthelemy is grotendeels behouden gebleven. Dankzij de 24-uurs inspanningen van het team, produceerde de faciliteit binnen een week weer zoet water voor de 9.500 inwoners.

De situatie in Saint-Martin, met een bevolking van 40.000, was veel erger. Daar was het invliegen van mobiele water units vanuit Spanje noodzakelijk. SIDEM-medewerkers werkten samen met de Veoliaforce noodteams die door de Veolia Foundation waren gestuurd om veilig water te leveren.

 

Op zijn hoogtepunt was orkaan Irma een categorie 5 met windsnelheden van 284 km/u (177 mph).

"Als speler op het humanitaire toneel was onze missie duidelijk: de toegang tot drinkwater zo snel mogelijk herstellen om deze vitale dienst te garanderen en epidemieën te vermijden. Het bestaande operationele partnerschap tussen de Veolia Foundation en het Franse Rode Kruis bewees opnieuw zeer effectief te zijn in het veld." — Thierry Vandevelde,  Executive Officer van Veolia Foundation

Bahr El-Baqar behandelt gemeentelijk, industrieel en landbouwafvalwater en voorkomt waterschaarste in Egypte

De rivier de Nijl wordt niet alleen traditioneel gezien als de doorgang tussen leven en dood, het is ook de ruggengraat van de industriële en agrarische sector in Egypte en de belangrijkste bron van drinkwater.

De afgelopen jaren kampte Egypte echter met ernstige waterschaarste als gevolg van een snel groeiende bevolking en inefficiënte irrigatie.

Om de afhankelijkheid van de Nijl verminderen en ervoor te zorgen dat de watervoorraden duurzaam worden beheerd, behandelt de Bahr El-Baqar-fabriek 5.000.000 kubieke meter afvalwater per dag - gelijk aan het water van honderdveertig miljoen douches.

Ons team voorziet de fabriek van 120 schijffilters om het afvalwater terug te winnen en te recyclen, door organische verbindingen, bacteriën en andere schadelijke elementen te verwijderen. Hierdoor is het water weer bruikbaar voor irrigatie in het Sinaï-gouvernement.

Dit is verreweg de grootste schijffilterinstallatie ter wereld, zowel gezien het aantal geleverde filters als het totale filteroppervlak. Dit helpt de milieu-impact van de installatie te verminderen en de wateropname uit de Nijl in het algemeen in te perken.

Ongeveer 700 miljoen mensen in 43 landen lijden momenteel onder waterschaarste. Tegen 2025 zullen 1,8 miljard mensen leven in landen of regio's met absolute waterschaarste. Tweederde van de wereldbevolking zou waterstress kunnen ervaren.

“De schaarse beschikbaarheid van schoon water is een wereldwijd probleem. Schijffilters maken hergebruik van afvalwater voor irrigatie mogelijk. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen in de toekomst toegang hebben tot schoon drinkwater. Het bestrijdt tegelijkertijd de wereldwijde honger.” — Peter Wiktorsson,  projectmanager bij Veolia Water Technologies

Slimme membraantechnologie helpt installatiebeheerders om preventief onderhoud op korte termijn en curatief onderhoud op lange termijn beter te plannen.

De ontziltingsinstallatie van Oman Sur behandelt dagelijks meer dan 150.000 kubieke meter zeewater. Dit levert elke dag 130.000 kubieke meter - gelijk aan 52 Olympische zwembaden - drinkwater op. Hiermee is de installatie van vitaal belang voor de 600.000 inwoners in de Sharqiyah-regio.

De omgekeerde osmose membranen voldoen aan de strengste internationale drinkwaternormen. Toch is het een complexe uitdaging voor de beheerders wanneer waterfiltermembranen moeten worden gereinigd of vervangen. In samenwerking met Amazon Web Services heeft ons team een prototype ontwikkeld dat onderhoudstijden optimaliseert, prestaties garandeert en downtime voorkomt.

Het prototype is ontwikkeld tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie, maar bevindt zich al in beta tests. Het team wil in 2021 beginnen met de productie in het Midden-Oosten met één doel: een ononderbroken, schone en veilige watervoorziening bieden.

“Bij AWS zijn we op schema om onze activiteiten in 2025 met 100% hernieuwbare energie te laten werken en in 2040 koolstofneutraliteit te bereiken. Naast ons eigen commitment zoeken we ook naar manieren om samen met klanten te innoveren in hun inspanningen om onderzoek en innovatie te versnellen voor duurzame projecten. We zijn verheugd om de  technologische expertise van Veolia Water Technologies ten dienste te stellen, om toegang te bieden tot schoon water en sanitaire voorzieningen." — Julien Grouès, Country Manager, AWS Frankrijk.

In samenwerking met Amazon Web Services hebben we een substantiële voorsprong gecreëerd in de waarde die we onze klanten kunnen leveren. Dit zit met name in de verbeterde operationele veerkracht van waterinstallaties.” — Aude Giard, Chief Digital Officer


Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.
 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!