DOELSTELLING 7: Betaalbare en schone energie

Over de hele wereld zijn inspanningen geleverd om nieuwe oplossingen te vinden voor het produceren van schone energie. Om deze overgang te versnellen, zijn sociale en economische inspanningen noodzakelijk. Doelstelling 7
streeft naar een verdubbeling van de wereldwijde verbetering van energie-efficiëntie met betrouwbaardere, betaalbare, duurzame en moderne energiesystemen.

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable

“Betrouwbare en betaalbare energie is essentieel om te voorzien in de basisbehoeften van de mens en om economische groei te stimuleren. Maar veel van de moeilijkste en gevaarlijkste milieuproblemen op elk niveau van de economische ontwikkeling komen voort uit het oogsten, transporteren, verwerken en het omzetten van energie.”

John Holdren
Senior adviseur van president Barack Obama.
 

  

 

1,2 miljard mensen (20% van de wereldbevolking) hebben geen toegang tot elektriciteit.


Onze technologieën zorgen voor duurzame energiebronnen en energiebeheer. Dit doen wij bijvoorbeeld door anaerobe vergisting te gebruiken om biomethaan op te vangen uit afvalwaterslib, dat vervolgens wordt omgezet in energie. Of door groene infrastructuren te implementeren om het energieverbruik te beheersen.


Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.

 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!